Voor privé –en werkgerelateerde problemen die het
psychisch welbevinden belemmeren

Psychologische ondersteuning op maat

Werk en privé strikt gescheiden houden is zelden een haalbare kaart als privéproblemen langer aanslepen of grote proporties aannemen. Vaak zijn deze problemen oorzaak van langdurige arbeidsongeschiktheid. Lange wachtlijsten in de hulpverlening, hoge drempels en complex hulpverleningslandschap maken dat veel mensen niet de gepaste ondersteuning krijgen. Wij bieden een alternatief. Via een centraal nummer kan men bij anoniem 24/24 en 7/7 onze psycholoog contacteren.

V.C.V.H focust zich op zorgen van allerlei aard (werk –en privé gerelateerd) die het psychisch welbevinden belemmeren. Bijvoorbeeld: relatieproblemen, een dipje, je niet goed in je vel voelen, stress, etc.

Na een eerste telefonisch contact, kan een face-to-face intake gesprek worden gepland. Hierop volgend wordt, indien gewenst, een kort (5 sessies) of lang (10 sessies) begeleidingstraject opgestart. Dit alles binnen een veilig klimaat waar verbinding, vertrouwen en groeikansen aanwezig zijn.

En de brug met de werkgever…

Vertrouwelijke en niet gepersonaliseerde rapportage over het gebruik van deze diensten en de meest voorkomende onderwerpen kunnen zeer bruikbaar zijn voor werkgevers om hun welzijnsprogramma’s en werkomgeving nog beter vorm te geven

Dergelijke opportuniteiten aanbieden aan uw medewerkers versterkt niet alleen de verbondenheid tussen de onderneming en zijn werknemers, het siert u bovendien als werkgever die begaan is met zijn belangrijkste resources: uw medewerkers.