V.C.V.H. brengt de belangen van werkgevers en werknemers samen.

V.C.V.H. is een team van psychologen dat 24/24 en 7/7 beschikbaar is en begeleiding op maat aanbiedt. VCVH werkt daar waar de rol en wettelijke voorziene opdrachten van uw EDPB stopt.

Werknemers zijn steeds vaker en ook steeds langer buiten strijd. Het ziekteverzuim is de laatste jaren vooral gestegen bij dertigers en veertigers. Een leeftijdsfase waarin alles tegelijk samenkomt.

Wij willen deze trend keren en zetten ons in voor het mentaal welzijn van uw medewerkers. Zodat zij kunnen spreken over hun moeilijkheden en zich terug goed in hun vel voelen. Waardoor ze productiever en positiever te werk kunnen gaan. Dit alles binnen een veilig klimaat waar verbinding, vertrouwen, vertraging en groeikansen gestimuleerd worden met de nadruk op menselijkheid en authenticiteit.

V.C.V.H. is een team van hulpverleners dat continue beschikbaar staat voor de psychologische ondersteuning van werknemers, werkgevers en hun familie.

Op deze manier maken we kwalitatieve psychologische hulpverlening voor iedereen toegankelijk.

Menselijkheid. Authenticiteit. Vertraging. Verbinding.

Slechtnieuwsmelding

V.C.V.H. zorgt, in naam van de werkgever, voor de verwittiging en opvang van familie en werknemers bij een levensbedreigend of dodelijk arbeidsongeval. Ook de maanden nadien bieden wij nazorg. Wij staan de werkgever bij in het organiseren van een afscheidsmoment, antwoord bieden op administratieve vragen van familie, etc.

Psychologische ondersteuning

Lange wachtlijsten, een complex hulpverleningslandschap en een hoge drempel maken dat veel mensen niet de gepaste ondersteuning krijgen. Wij bieden een alternatief. Via een centraal nummer kan uw werknemer anoniem onze psycholoog contacteren. V.C.V.H. focust zich op zorgen van allerlei aard (privé gerelateerde problemen) die het psychisch welbevinden belemmeren. Een begeleidingstraject kan vervolgens worden opgestart.

Workshops

V.C.V.H. grijpt ook preventief in door het geven van workshops rond o.a. verlies en rouw, worklife balance, positieve psychologie, zelfzorg en grenzen stellen, etc. Afgestemd op de doelgroep en noden van uw organisatie.

Over V.C.V.H.

V.C.V.H. is een team van psychologen, psychotherapeuten en hulpverleners met ruime ervaring en uitgebreide bagage in hun vakgebied dat 24/24 en 7/7 beschikbaar staat voor de psychologische ondersteuning van werknemers, werkgevers en hun familie. Elke begeleiding is op maat, afgestemd op de noden van de doelgroep.

Meer over onze aanpak

De aanpak van VCVH